Wetterskip Fryslân wil de inwoners meer betrekken bij hun taken en de besluitvorming daarover. Een onderzoek daartoe is momenteel gaande, o.a. als afstudeerstage van Leanne Ringelberg, studente aan de Hogeschool Van Hall Larenstein in Leeuwarden voor haar opleiding ‘Management van de Leefomgeving’.

Voor het Wetterskip voert zij een onderzoek uit over de betrokkenheid van inwoners bij de besluitvorming van Wetterskip Fryslân. “Wetterskip Fryslân staat als overheid voortdurend in verbinding met de samenleving. Daarom is het belangrijk dat we weten wat er speelt en dat we toegankelijk zijn voor ideeën vanuit u of andere mensen uit de samenleving”, aldus Leanne.

Met dit onderzoek wil het waterschap een momentopname maken van de interactie tussen Wetterskip Fryslân en de samenleving. Door middel van deze enquête wordt het voor het waterschap inzichtelijk wat u de beste manier vindt om betrokken te worden bij Wetterskip Fryslân.

Wilt u de enquête invullen voor 29 maart? Dit zou zeer waardevol zijn voor het onderzoek. Zo kan er een compleet beeld worden gevormd van de meningen en ideeën van u en uw mede-inwoners.  De enquête kost ongeveer 10 minuten van uw tijd en is te vinden via de volgende link: https://nl.surveymonkey.com/r/G6NSW7T.

De resultaten uit dit onderzoek gebruikt Wetterskip Fryslân om te bepalen hoe er de komende jaren invulling gegeven kan worden aan het participatiebeleid. Het verslag van dit onderzoek zal in juni 2021 geplaatst worden op de website van Wetterskip Fryslân.

 

Recente berichten

Start typing and press Enter to search

rommelmarkt Oranjewoudontwerp omgevingsvisie