Op 25 juni jl. werd in de Koningshof een informatiebijeenkomst gehouden over de plannen voor een zonnewal langs een deel van de A32. Staatsbosbeheer had samen met Rooftop Energy uit Rotterdam circa 100 belanghebbenden hiervoor uitgenodigd. De plannen gaan over het plaatsen van zonnepanelen op de aarden wal vanaf de camping ’t Woutersbergje aan de Van Bienemalaan tot ongeveer de fietstunnel Van Bienemalaan-Fluwelenlaantje. Dit is een traject van 600 meter.

De vragen van de circa 15 aanwezigen/belanghebbenden gingen zowel over eventuele overlast van ‘schittering respectievelijk weerkaatsing van zonlicht’ als over de mogelijke wijziging van geluidsbelasting door het plaatsen van dergelijke zonnepanelen. Waar de meeste vragen naar tevredenheid werden beantwoord, bleef er enige onduidelijkheid bestaan over de geluidsbelasting. Rooftop Energy meldde dat de zonnewal slechts in zeer geringe mate de geluidsbelasting beïnvloedt. Afhankelijk van het meetpunt bedraagt de afwijking ofwel 0,4 decibel meer dan wel 0,6 decibel minder. Echter, deze berekeningen zouden gemaakt zijn op basis van verouderde gegevens zo bleek uit vragen en opmerkingen uit de zaal. Rooftop Energy zegde toe hierover contact op te nemen met Rijkswaterstaat en de aanwezigen schriftelijk nader te informeren.

Tot slot meldde Staatsbosbeheer dat er eveneens plannen worden ontwikkeld om achter de bestaande geluidswal een mountainbike-route aan te leggen, eveneens met een lengte van 600 meter. Met de realisatie van deze nieuwe route behoort het mountainbiken door het Veenbos en over de Woudsterberg tot het verleden: het gebied rondom deze Woudsterberg en de aldaar aanwezige grafkelder is namelijk een officieel Rijksmonument. Dit plan voor een MTB-route werd met enthousiasme begroet door de aanwezigen.

De aanvraag voor het realiseren van deze plannen zal te zijner tijd worden ingediend bij de gemeente.

Lees hier de projectbeschrijving van Rooftop Energy.
Lees hier meer over de mountainbike-route.

 

Recente berichten

Start typing and press Enter to search

bouw zonnewal A32 van startbouw zonnewal A32 van start