Parallel aan de Van Bienemalaan (zie hier een kaartje met het traject) is een zonnewal van 600 meter lang gepland aan de oostzijde (Oranjewoud) van de A32. Namens Staatsbosbeheer heeft Rooftop Energy hiervoor nu een omgevingsvergunning aangevraagd bij de gemeente Heerenveen. Het traject loopt vanaf camping ’t Woutersbergje tot aan de fietstunnel nabij het Fluwelenlaantje. Alle stukken liggen ter inzage gedurende zes weken (tevens beroepstermijn), te rekenen vanaf 21 januari 2019.

Kijk voor de complete informatie op de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Op de informatiebijeenkomst vorig jaar zomer (juni 2018) werden nog zorgen geuit over de gevolgen voor de geluidsbelasting. Mede naar aanleiding van de vragen op deze bijeenkomst is er onderzoek gedaan naar eventuele akoestische effecten: de conclusie is dat de zonnepanelen geen (extra) geluidhinder veroorzaken, maar dat er een kleine afname is te verwachten.

Geluidhinder van de A32 was voor Plaatselijk Belang Oudeschoot de aanleiding de vraag te stellen om voor de westzijde (Oudeschoot) een zonnewal te combineren met een (verhoogde) geluidswal. Hierover is nu overleg gaande, waarbij ook PB Oranjewoud betrokken is.

Zie hiervoor ook de correspondentie tussen Plaatselijk Belang Oranjewoud en de Minister van Infrastructuur: als antwoord op het verzoek de maximumsnelheid op de A32 (gedeelte Heerenveen-Oranjewoud-Oudeschoot) te verlagen van 130 km/u naar 100 km/u verwijst de Minister naar het samenvoegen van het zonnewal-initiatief met maatregelen geluidhinder te beperken.

 

 

 

Recente berichten

Start typing and press Enter to search

bouw zonnewal A32 van start